Điểm sàn xét tuyển 2018 Đại học Tôn Đức Thắng

.

Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đã được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). 

Mức điểm sàn (điểm xét tuyển) 2018 cụ thể cho từng ngành như sau:

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 1

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 2

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 3

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 4

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 5

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 6

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 7

 diem san  xet tuyen 2018 dai hoc ton duc thang hinh anh 8

Nguồn: danviet.vn